Gabinet ginekologiczno‑położniczy

Specjalista ginekolog‑położnik Jacek Jackiewicz

Badania ultrasonograficzne wykonywane w naszym gabinecie

  • Badanie USG wczesnej ciąży
  • Badanie USG 11 do 14 tygodnia ciąży
  • Badanie USG 18 do 22 tygodnia ciąży
  • Badanie USG 28 do 32 tygodnia ciąży
  • Badanie USG 4D
  • Badanie USG ginekologiczne przezbrzuszne i wewnętrzne
  • Badanie USG gruczołów piersiowych
  • Badanie USG tarczycy

Badanie USG wczesnej ciąży pomiędzy 4 a 10 tygodniem ciąży.

Na tym etapie ciąży w badaniu USG dokonujemy oceny lokalizacji pęcherzyka ciążowego w jamie macicy. Uwidaczniamy i mierzymy częstość uderzeń serca płodu. Wykrywamy ciąże mnogie. Sprawdzamy czy wielkość pęcherzyka ciążowego jest zgodna z wiekiem ciążowym wynikającym z daty ostatniej miesiączki.

Badanie USG 11 do 14 tygodnia ciąży (najważniejsze badanie prenatalne)

Gdy wykonujemy to badanie u płodu kończy się okres wytwarzania narządów (organogenezy), możemy zobaczyć i zmierzyć najważniejsze organy płodu. Tylko pomiędzy 11 a 14 tygodniem ciąży kiedy płód ma długość od 45 mm. do 84 mm. W badaniu widoczne są szczegóły które odróżniają płody obarczone wadami genetycznymi od płodów genetycznie zdrowych. Są to przejaśnienie karkowe (NT) zwane też fałdem karkowym oraz kość nosowa (NB). Po uwidocznieniu i dokonaniu pomiarów powyższych szczegółów można ocenić czy u oglądanego płodu występuje możliwość nieprawidłowej budowy genetycznej. U kilku procent badanych pacjentek widoczne są cechy płodu wskazujące na ryzyko wad genetycznych i tylko te pacjentki wymagają przeprowadzenia dalszej diagnostyki czyli testu podwójnego oraz amniopunkcji. Test podwójny jest badaniem wykonywanym z krwi żylnej pacjentki. Amniopunkcja polega na pobraniu do badania wód płodowych i jest wykonywana u 1-2 % wszystkich badanych pacjentek.

Badanie USG 18 do 22 tygodnia ciąży zwane badaniem "połówkowym"

W badaniu USG które wykonujemy pomiędzy 18 a 22 tygodniu ciąży szansa na wykrycie nieprawidłowej budowy genetycznej płodu jest znacznie mniejsza niż w badaniu 11-14 tygodnia ciąży. Wielkość płodu zezwala nam na bardzo dokładną ocenę budowy anatomicznej oraz funkcji poszczególnych organów i narządów płodu. Szczególnie ważna jest możliwość oceny prawidłowej budowy i funkcji serca płodu. Badanie rozpoczyna się od dokonania pomiarów anatomicznych i porównania wyników z zakładaną wielkością płodu wynikającą z daty ostatniej miesiączki. Następnie odszukujemy i oceniamy wszystkie narządy płodu. Szczegółowo oceniamy budowę mózgu twarzy i serca płodu. Mierzymy jakość przepływów w najważniejszych naczyniach. Uwidaczniamy płeć płodu i jego aktywność ruchową.

Badanie USG 28 do 32 tygodnia ciąży

Jest to ostatnie z badań USG wykonywanych w czasie ciąży. Schemat badania jest taki sam jak w badaniu z 18–22 tygodnia. Zadaniem badania jest potwierdzenie wzrastania płodu zgodnie z wiekiem ciążowym. W badaniu można uwidocznić nieprawidłowe funkcjonowanie narządów płodu do którego bywa że dochodzi już po przeprowadzeniu badania w 22 tygodniu ciąży. Badaniu powinny się poddać zwłaszcza pacjentki cierpiące na choroby przewlekłe lub chorowały w trakcie ciąży.

Badanie USG 4D

Na każdym etapie ciąży istnieje możliwość poszerzenia badania o opcję 4D która pozwala zobaczyć płód lub jego wybraną część w projekcji przestrzennej. Badanie takie pozytywnie wpływa na rozwój więzi rodzicielskiej. Umożliwia dokonanie zmiany z myślenia o ciąży w kategoriach płodu do myślenia o niej w kategoriach dziecka.